Koordynator Bożena Dynowiak

koordynator, szkolenia medyczne, Koordynator Bydgoszcz, bydgoszcz, szkolenia, personelu medycznego

Kim jesteśmy i co oferujemy

Koordynator to firma z 8 letnim stażem i doświadczeniem w dziedzinie organizacji szkoleń dla pielęgniarek i położnych, funkcjonująca do tej pory jako współpracownik i podwykonawca dużej Firmy szkoleniowej działającej na terenie całego kraju.

Wszystkie oferowane przez nas szkolenia dla pielęgniarek i położnych, oparte są na wytycznych CKPPiP w Warszawie.

Kształcenie zgodne z programami CKPPiP w Warszawie.
Jako Firma Szkoleniowa posiadamy również wymagane wpisy w Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych i wpis w Wojewódzkim Urzędzie Pracy .

Współpracujemy z doskonale wykwalifikowaną kadrą mającą duże doświadczenie w kształceniu podyplomowym w zawodach medycznych.