Profesjonalne szkolenia

koordynator, szkolenia medyczne, Koordynator Bydgoszcz, bydgoszcz, szkolenia, personelu medycznego

Pielęgniarki i Położne

Oferta szkoleń

koordynator, szkolenia medyczne, Koordynator Bydgoszcz, bydgoszcz, szkolenia, personelu medycznego

1. Szczepienia ochronne – program dla pielęgniarek
2. Szczepienia ochronne -program dla położnych
3. Leczenie ran- program dla pielęgniarek
4. Leczenie ran – program dla położnych
5. Instruktor szkioły rodzenia – program dla położnych
6. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG -program dla pielęgniarek i położnych
7. Resuscytacja krążeniowo oddechowa – program dla pielęgniarek i położnych
8. Resuscytacja krążeniowo oddechowa noworodka – program dla pielęgniarek i położnych
9. KTG – program dla położnych
10. Depresja ( w tym poporodowa)
11. Dokumentacja medyczna
12. Przymus bezpośredni
13.Prawa pacjenta