TERMINY SZKOLEŃ ORAZ KURSÓW

koordynator, szkolenia medyczne, Koordynator Bydgoszcz, bydgoszcz, szkolenia, personelu medycznego

Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie " Pielęgniarstwa Internistycznego"

Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie " Pielęgniarstwa Internistycznego" obejmuje :
430 godzin zajęć teoretycznych- w tym 54 godzin warsztatów  i ćwiczeń
427 godzin zajęć stażowych
Miejsce szkolenia:  Inowrocław
Termin szkolenia:  listopad/grudzień 2017r
Cena: 3400,00 zł


Termin: listopad/grudzień 2017r
Cena: 3400,00 zł

Opieka paliatywna nad pacjentem

„Opieka paliatywna nad pacjentem”- kurs dla opiekunów medycznych.

30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin staży.

Miejsce szkolenia Bydgoszcz.


Cena kursu 200,00 zł.


Termin: Bydgoszcz
Cena: 200,00 zł.

Opieka nad pacjentem ze schorzeniami neurologicznymi

„Opieka nad pacjentem ze schorzeniami neurologicznymi „  - szkolenia organizowane z myślą o opiekunach medycznych, zajęcia teoretyczne i ćwiczenia – 30 godzin staż 20 godzin.

Termin rozpoczęcia szkolenia styczeń 2017r w Bydgoszczy.


Cena kursu 220,00 zł

 


Termin: styczeń 2017r w Bydgoszczy.
Cena: 220,00 zł

Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa

Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa ,

20 godzin zajęć teoretycznych, 40 godzin ćwiczeń na fantomach, 30 godzin zajęć praktycznych za oddziale.


Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych.

Miejsce szkolenia  Inowrocław 18 luty 2017r; Bydgoszcz, termin szkolenia kwiecień 2017r.


Cena kursu 420 zł.


Termin: Inowrocław 18 luty 2017r; Bydgoszcz, termin szkolenia kwiecień 2017r.
Cena: 420 zł.

Monitorowanie dobrostanu płodu. KTG

Monitorowanie dobrostanu płodu. KTG, 35godzin zajęć teoretycznych i 55 godz. zajęć stażowych.  

Kurs specjalistyczny,

Miejsce szkolenia Radziejów 11 luty 2017r;  Bydgoszcz marzec 2017r.


Cena kursu 400,00 zł.


Termin: Radziejów 11 luty 2017r; Bydgoszcz marzec 2017r.
Cena: 400,00 zł.

Szczepienia ochronne, i Szczepienia ochronne noworodka

Szczepienia ochronne, i Szczepienia ochronne noworodka

35 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć stażowych.


Kurs specjalistyczny.

Miejsce szkolenia Bydgoszcz  luty-marzec  2017r.


Cena kursu 320,00 zł.


Termin: Bydgoszcz luty-marzec 2017r.
Cena: 320,00 zł.

Pielęgniarstwo anetezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych

Pielęgniarstwo anetezjologiczne iintensywnej opieki w położnictwie i ginekologii  dla położnych  160 godzin zajęć teoretycznych  i 217 godzin zajęć stażowych.

Kurs kwalifikacyjny.

Miejsce szkolenia Bydgoszcz. Termin rozpoczęcia szkolenia po zebraniu grupy.


Cena kursu 1500,00 zł


Termin: Miejsce szkolenia Bydgoszcz
Cena: 1500,00 zł

Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych

Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych  80godzin zajęć teoretycznych  i 240 godzin zajęć stażowych. 

Kurs kwalifikacyjny.

Miejsce szkolenia Bydgoszcz. T

ermin rozpoczęcia szkolenia po zebraniu grupy.


Cena kursu 1300,00 zł


Termin: Miejsce szkolenia Bydgoszcz
Cena: 1300,00 zł

1  2  3  4  5    >